Jessica van den Toorn

Drs. Jessica van den Toorn

Functie: Senior onderzoeker
E-mail: jvandentoorn@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Maatschappelijke participatie
Expertise: gemeentelijk integraal sociaal beleid

Drs. Jessica van den Toorn werkt sinds 2009 als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Jessica is gespecialiseerd in de ontwikkelingen in het sociaal domein en de gevolgen van de transities voor gemeenten. Zij heeft veel onderzoek gedaan binnen het VWS-programma “Beter in Meedoen”; een meerjarig programma dat zich richtte op de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook was zij mede-coördinator van Wmo to go van het Verwey-Jonker Instituut en het ministerie van VWS. Wmo to go bood van 2013 tot en met 2015 via verschillende wegen gemeenten ondersteuning met kennis op maat bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het Wmo-beleid. Daarnaast was Van den Toorn van 2014 tot en met 2015 gedetacheerd bij het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van VWS en BZK. Binnen het OTD bood zij ondersteuning aan gemeenten door middel van het beantwoorden van vragen, het organiseren van werkateliers en het inzetten van experts. Verder houdt zij zich binnen het instituut bezig met zowel kwalitatief als kwantitatief (rekenkamer)onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting, schuldhulpverlening, (niet-) uitkeringsgerechtigden, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Vóór 2009 was Jessica al aan het instituut verbonden als stagiaire en assistent onderzoeker. Ze verrichtte deze werkzaamheden als onderdeel van de tweejarige researchmaster Sociology and Social Research in Utrecht (afgerond in juni 2009).

Publicaties

Extra publicaties

 • 2018 Toorn, J.van den., Gilsing, R. (2018). Betoog: Data kunnen grip op kosten sociaal domein vergroten, VNG Magazine 2018 (17), 28-29.
 • 2017 Toorn, J. van den, Vosse, J. (2017). Multidisciplinaire aanpak rond ouderen in Drenthe, www.vng.nl, juli 2017.
 • 2013 Toorn, J. van den, Steketee, M., & Jonkman, H. (2013). Paper on policies toward alcohol among juveniles in Europe [Part V: Practice: policies and programs]. In M. Steketee, H. Jonkman, H. Berten, & N. Vettenburg (eds.), Alcohol use among adolescents in Europe: Environmental research and preventive actions (pp. 279-292). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2013 Toorn, J. van den, Jonkman, H., Steketee, M., & Aussems, C. (2013). The neighbourhood [Part III: Social contexts, other factors and their influence on alcohol consumption]. In M. Steketee, H. Jonkman, H. Berten, & N. Vettenburg (eds.), Alcohol use among adolescents in Europe: Environmental research and preventive actions (pp. 129-138). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2013 Berten, H., Vettenburg, N., Steketee, M., Jonkman, H., Toorn, J. van den, Aussems, C. . . . Buriánek, J. (2013). Policies, programmes and interventions: Results of focus groups with practitioners, policymakers and researchers [Part V: Practice: policies and programs]. In M. Steketee, H. Jonkman, H. Berten, & N. Vettenburg (eds.), Alcohol use among adolescents in Europe: Environmental research and preventive actions (pp. 305-317). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2013 Gruijter, M. de, & Toorn, J. van den. (2013). Luxepositie of buitenspel? Vrouwen zonder werk en uitkering: Onderzoek naar niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen in Nederland. Raffia, 2013(2), 23-26.
 • 2013 Jonkman, H., Toorn, J. van den, Aussems, C., & Steketee, M. (2013). Neighbourhood disorganization [Part IV: Risky or intense alcohol use from a multilevel perspective: Individuals within schools within countries]. In M. Steketee, H. Jonkman, H. Berten, & N. Vettenburg (eds.), Alcohol use among adolescents in Europe: Environmental research and preventive actions (pp. 229-236). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2013 Steketee, M. & Toorn, J. van den. (2013). Methodology and design [Part I: Setting the stage]. In M. Steketee, H. Jonkman, H. Berten, & N. Vettenburg (eds.), Alcohol use among adolescents in Europe: Environmental research and preventive actions (pp. 35-50). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2013 Steketee, M., Aussems, C., Toorn, J. van den, & Jonkman, H. (2013). Leisure time and peers [Part III: Social contexts, other factors and their influence on alcohol consumption]. In M. Steketee, H. Jonkman, H. Berten, & N. Vettenburg (eds.), Alcohol use among adolescents in Europe: Environmental research and preventive actions (pp. 117-128). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2013 Steketee, M., Aussems, C., Toorn, J. van den, & Jonkman, H. (2013). Peers and deviant group behaviour [Part IV: Risky or intense alcohol use from a multilevel perspective: Individuals within schools within countries]. In M. Steketee, H. Jonkman, H. Berten, & N. Vettenburg (eds.), Alcohol use among adolescents in Europe: Environmental research and preventive actions (pp. 215-227). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2013 Steketee, M., Oesterle, S., Jonkman, H., Hawkins, J. D., Haggerty, K. P., & Aussems, C. (2013). Transforming Prevention Systems in the United States and The Netherlands Using Communities That Care. European Journal on Criminal Policy and Research, 19(2), 99-116.
 • 2009 FACIT: Europees onderzoek naar levensbeschouwelijke organisaties en sociale uitsluiting in steden. Factsheet FACIT

http://www.wmotogo.nl/

Jessica van den Toorn