Armoede en Schulden

De schuldhulpverlening in Franekeradeel

Trudi Nederland
Maxine van Bommel
Jessica van den Toorn

Download

2015
ISBN 978-90-5830-680-7
32 pag.

Levert de schuldhulpverlening daadwerkelijk een bijdrage aan het oplossen van de (financiƫle) problemen van de inwoners van de gemeente Franekeradeel? Dat is de voornaamste vraag waarop het Verwey-Jonker Instituut antwoord zocht in een evaluatieonderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening. De onderzoekers keken zowel naar de preventieve maatregelen als de daadwerkelijke uitvoering van de hulpverlening. De evaluatie gebeurde in opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Franekeradeel.