Jeugdhulp

De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Themaoverzicht
Gemeenten hebben een brede verantwoordelijkheid in de Jeugdwet. Zij geven de toegang tot jeugdhulp vorm, veelal met behulp van wijkteams en zorgen ervoor dat kinderen en ouders of opvoeders goede en toegankelijke hulp krijgen. Dit doen ze door contracten aan te gaan met jeugdhulpaanbieders. Ook zijn gemeenten opdrachtgever voor gecertificeerde instellingen, die jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Verder nemen gemeenten maatregelen om kindermishandeling aan te pakken.

De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen. Met als doel om de kwaliteit van jeugdhulp beter te waarborgen, zodat jeugdigen op tijd passende hulp ontvangen en zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen participeren in onze samenleving.

Met wetenschappelijk onderzoek de jeugdhulp verbeteren

We werken met een breed scala van kwalitatieve en kwantitatieve methoden en technieken; van klanttevredenheidsonderzoek en proces- en effectevaluaties tot beleidsevaluaties en van rekenkameronderzoek en monitors tot effectenarena’s, actieonderzoek en klantreizen. Een greep uit de onderzoeken die wij in het verleden hebben uitgevoerd:

 • De sterkste schakels. Wat werkt in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs?
 • Hoe gaat het nu met jongeren uit de JeugdzorgPlus? Periode 2008-2013
 • Ouders ondersteunen bij weerbaar opvoeden. Actieonderzoek vijf pilots
 • Bereik en ondersteuning van moeilijk bereikbare ouders en jeugd.
 • Werken met culturele diversiteit. Een handreiking voor professionals.
 • Jeugdbeleid in transformatie: Hoe benut je de kracht en energie van jongeren bij het vormgeven van het nieuwe beleid?
Onderzoekers op dit thema

 

Heb je vragen over het beleid, de organisatie, inrichting of uitvoering van jeugdhulp in je gemeente? Ben je benieuwd welke onderzoeksmethoden we kunnen inzetten voor jouw vraagstuk?

Neem contact met ons op.

 

Frouke Sondeijker

Senior onderzoeker en Hoofd onderzoeksgroep jeugd, opvoeding en onderwijs Contact

Landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Met het landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd wordt er gewerkt aan verbetering van de jeugdhulp. Het actieprogramma heeft zes speerpunten:

 1. De toegang tot hulp te verbeteren
 2. Er zorg voor dragen dat kinderen zo veilig mogelijk opgroeien
 3. Alle kinderen goede ontwikkelingskansen bieden
 4. Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
 5. Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
 6. Investeren in vakmanschap van (jeugd)professionals

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan structurele verbeteringen in het leven van kinderen en hun gezinnen. De verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek is daarbij onmisbaar”

Dr. Frouke Sondeijker

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan structurele verbeteringen in het leven van kinderen en hun gezinnen. De verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek is daarbij onmisbaar”

Dr. Frouke Sondeijker