Armoede en Schulden

Armoedebestrijding in de deelgemeente Feijenoord

Fabian Dekker
Jessica van den Toorn

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5830-443-8
38 pag. € 9,50

Een hernieuwde aanpak

Veel van de huishoudens die in Nederland rond moeten komen van een laag inkomen bevinden zich in de grote steden, waaronder Rotterdam. Vooral in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord is armoede een groot probleem. Verschillende huishoudens hebben dagelijks grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn voor een belangrijk deel uitgesloten van het maatschappelijke leven. Daarom heeft het deelgemeentebestuur armoedebestrijding als speerpunt benoemd in haar bestuursprogramma. Dit onderzoek gaat over de rol van maatschappelijke organisaties bij armoedebestrijding. Wat kunnen zij doen om de bestaande initiatieven rondom de bestrijding van armoede te verbeteren?

Dit rapport presenteert verschillende themas waarop winst is te boeken. De deelgemeente en maatschappelijke organisaties moeten zoveel mogelijk op zoek gaan naar integrale samenwerkingsvormen. Het benoemen van duidelijke doelstellingen en het gericht evalueren van activiteiten zijn hierbij onontbeerlijk. Bovendien zijn organisaties gebaat bij consequente aandacht van de deelgemeente wat betreft het gericht ondersteunen en faciliteren van projecten.