Gezondheid en zorg

Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

Themaoverzicht
Nederland is een welvarend land, toch bestaan er op het vlak van gezondheid grote verschillen. Zo leven mensen met een laag inkomen en/of een laag opleidingsniveau gemiddeld zes jaar korter dan mensen met een hoog opleidingsniveau. Ook zijn er verschillen in de toegang die mensen hebben tot (gezondheids)zorg en in hoe mensen de zorg die zij ontvangen ervaren. Het beleid richt zich op zinnige zorg: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Dit alles vindt plaats in een tijd waarin van burgers wordt verwacht dat zij zelf de regie kunnen nemen over hun gezondheid. Maar kunnen alle burgers dat wel?

In discussies rond het verminderen van verschillen en achterstanden op het vlak van gezondheid gaat het vaak over maatregelen en interventies vanuit beleidsmakers. Tegelijkertijd weten we dat als je gezondheidsachterstanden wilt verminderen en de toegang tot zorg wilt verbeteren, je aansluiting moet zoeken bij de leefwereld van de mensen om wie het gaat. Vraagstukken rond gezondheid en zorg gaan immers vaak gepaard met uitdagingen op andere gebieden, zoals sociale participatie, arbeidsmarktparticipatie en laaggeletterdheid. In onze onderzoeken ligt daarom de focus op wat mensen zelf nodig hebben om hun ervaren gezondheid te verbeteren en wat het vervolgens vraagt van gezondheidsprofessionals, en beleidsmakers om daarbij aan te sluiten.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de afgelopen decennia meerdere onderzoeken afgerond binnen het thema gezondheid. Recente voorbeelden zijn:

  • Onderzoek naar maatregelen van zorgverzekeraars en gemeenten om zorgmijding vanwege financiële redenen tegen te gaan.
  • Onderzoek naar het verminderen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen in een achterstandssituatie. (rapport verschijnt binnenkort)
  • Onderzoek naar de kansen en knelpunten bij informele hulp bij dementie.
  • Ontwikkeling van een gesprekstool voor gemeenten voor het combineren van armoede- en gezondheidsbeleid.
  • Verschillende onderzoeken naar hoe sporten en bewegen kan bijdrage aan de (ervaren) gezondheid van specifieke groepen, zoals senioren, jongeren in de jeugdhulp en volwassenen in de maatschappelijke opvang.
Onderzoekers op dit thema

Monique Stavenuiter

Senior onderzoeker en Hoofd onderzoeksgroep maatschappelijke participatie Contact