Zorg

Zorg

In de (gezondheids)zorg vinden de komende jaren grote veranderingen plaats. Dit heeft te maken met minder beschikbare middelen en de decentralisaties, maar vooral met het uitgangspunt dat burgers zelf de regie moeten kunnen voeren over wat er ├ęcht nodig is. Anders gezegd: de zorg moet goedkoper en toegankelijker, maar van de burger wordt ook verwacht dat zij zelf naar oplossingen zoeken voor een zorgvraag. Dit betekent dat er meer aandacht komt voor voorzorg en gezondheidsbevordering. De rol van de gezondheidsprofessional wordt hierdoor ook anders ingevuld. De professionals zullen meer cli├źntondersteunend gaat werken en (meer) aandacht moeten hebben voor de relatie tussen het informele en het formele domein.

Het volledige thema-overzicht is hier te vinden.


Nieuws


Recente publicaties


Contactpersonen

Dr. Monique Stavenuiter