Diversiteit

Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Themaoverzicht
Nederland is in vele opzichten een divers land. Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad – waar iedereen evenveel rechten heeft – voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert. De verschillende ervaringen en gevoelens leiden regelmatig tot stevige en soms schurende discussies. Sommige vormen van segregatie en polarisatie lijken toe te nemen, terwijl er ook veel behoefte bestaat aan verbinding en er vele initiatieven zijn om die te bevorderen.

 

In discussie rondom diversiteit lijken de feiten soms te ontbreken. Dat maakt onderzoek en kennis des te belangrijker.  Overheden, zelforganisaties, het onderwijs en de zorg hebben kennisvragen waarop zij een antwoord zoeken. Wij bieden wetenschappelijk gefundeerde antwoorden op deze vragen. Antwoorden die bij kunnen dragen tot een effectieve aanpak of beleid. Kennis die tot stand komt met inzicht in de ervaringen van alle doelgroepen en waarbij mensen zich gehoord voelen. Onderzoek uitgevoerd door onderzoekers die vanuit ervaring, expertise en een breed palet aan onderzoeksmethoden diversiteitsvraagstukken kunnen analyseren.

Onderzoekers op dit thema

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS)

Samen met Movisie voert het Verwey-Jonker Instituut het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) uit. KIS wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Verwey-Jonker Instituut en Movisie werken samen met gemeenten en onderwijsinstituten als (v)mbo’s, hbo’s en universiteiten. Ook is er veel samenwerking of contact met migrantenorganisaties, sociale ondernemers, zorg-, welzijn- en maatschappelijke (zelf)organisaties, taalscholen en Roma- en Sinti-organisaties.

Doel van KIS is een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. De onderwerpkeuze bepaalt het platform door eigen kennis en inzicht én door de kennisbehoefte vanuit het werkveld en de samenleving.

Ahmed Hamdi

Senior onderzoeker en Programmaleider Kennisplatform Inclusief Samenleven Contact

Een divers thema

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de afgelopen decennia tientallen onderzoeken afgerond binnen het thema diversiteit. Voorbeelden zijn:

  • onderzoek naar schoolloopbanen van jongeren met een migratieachtergrond;
  • onderzoek naar effectieve vormen van inburgeringsbeleid;
  • de jaarlijkse monitor gemeentelijke arbeidstoeleiding van vluchtelingen;
  • onderzoek naar gezondheidsvragen;
  • onderzoek naar informeel moskeeonderwijs

Maar ook adviezen en handleidingen over werken met culturele diversiteit of naar de eventuele noodzaak van belangenbehartiging voor Roma en Sinti.  Ons diversiteitsonderzoek kenmerkt zich  door de vele doelgroepen die wij bedienen. Onderzoek door ons betekent een onderzoek met oog voor de ervaringen van groepen en de verschillende maatschappelijke perspectieven.

De effectieve aanpak van problemen van specifieke groepen is niet alleen in hun belang en een daad van solidariteit, maar uiteindelijk ook in het belang van de brede samenleving. Niet opgeloste problemen leiden vaak tot meer ellende en hogere maatschappelijke kosten. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

Drs. Ahmed Hamdi

De effectieve aanpak van problemen van specifieke groepen is niet alleen in hun belang en een daad van solidariteit, maar uiteindelijk ook in het belang van de brede samenleving. Niet opgeloste problemen leiden vaak tot meer ellende en hogere maatschappelijke kosten. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

Drs. Ahmed Hamdi