Polarisatie en verbinding

Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

Themaoverzicht
Polarisatie is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving steeds groter worden. Spanningen en onrust zijn niet altijd slecht. Soms is het noodzakelijk om botsende standpunten, scheidslijnen of conflicterende belangen helder te maken. Maar maatschappelijke onrust kan ook anders uitpakken en bestaande verschillen in de samenleving verscherpen waardoor ze tot hardnekkige tegenstellingen uitgroeien.

Het scherper worden van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving kan resulteren in spanningen en conflicten evenals een toename van de segregatie langs etnische- en religieuze lijnen. Om daar wat aan te doen, moet je weten waar die tegenstellingen vandaan komen, bij wie het speelt en welke factoren een rol spelen in het ontstaan en de ontwikkeling ervan.

Veel gemeenten, professionele organisaties en maatschappelijke organisaties worstelen met de vraag hoe zij ongewenste polarisatie in een vroeg stadium kunnen signaleren, voorkomen en tegengaan. En verbinding tussen bevolkingsgroepen kunnen bevorderen. Polarisatie is een veelomvattend begrip. Er zijn verschillende fasen, verschijningsvormen en oorzaken. Wat is het en hoe signaleer je het tijdig? Wat kun je concreet doen als gemeente, of als professional in een wijk of school, om onbegrip en spanningen tussen groepen met verschillende culturele, etnische of religieuze achtergronden te verminderen? Of tussen jongeren en ouderen? Daar richten wij ons op binnen dit thema.  

 

Onderzoekers op dit thema

Ron van Wonderen

Senior onderzoeker en themacoördinator Sociale Stabiliteit KIS Contact

Ervaring met onderzoek naar polarisatie

We hebben veel ervaring met onderzoek naar de oorzaken voor polarisatie en hoe deze zijn aan te pakken. We hebben tools ontwikkeld die gemeenten, maatschappelijke organisaties en (uitvoerend) professionals zelf kunnen toepassen om polarisatie te herkennen, bespreekbaar te maken en doeltreffend te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn een e-learning over het herkennen, duiden en verminderen van polarisatie in wijken, een handreiking voor het maken van een structurele analyse van polarisatie, een onderzoek naar polarisatie bij jongeren in niet-stedelijke gebieden en een verkennend onderzoek naar polarisatie in het jeugddomein. 

Goed onderzoek doe je niet van achter je bureau maar met je voeten in de modder. Bij maatschappelijke problemen wil ik weten wat er écht speelt, wat niet zichtbaar is en onder de oppervlakte blijft. Daarom ga ik erop af. Om te ervaren, te horen én te zien

Drs. Ron van Wonderen

Goed onderzoek doe je niet van achter je bureau maar met je voeten in de modder. Bij maatschappelijke problemen wil ik weten wat er écht speelt, wat niet zichtbaar is en onder de oppervlakte blijft. Daarom ga ik erop af. Om te ervaren, te horen én te zien

Drs. Ron van Wonderen