(Arbeids)participatie

Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Themaoverzicht
Voor veel mensen is werk belangrijk. Het is een manier om geld te verdienen en een goed inkomen biedt mogelijkheden om de rest van het leven zo in te richten als je zelf wilt. Betaalde arbeid geeft daarnaast sociale contacten en zelfrespect.

Door werk kunnen mensen meedoen aan de maatschappij. Voor veel mensen is hun werk een integraal onderdeel van hun identiteit. Ook mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (waaronder ouderen, flexwerkers, mensen met een arbeidsbeperking, nieuwkomers) willen (bijna) allemaal een leuke baan die goed verdient. Als dat niet lukt zijn leerwerkplekken, duale trajecten of vrijwilligerswerk als opstap naar werk, belangrijke alternatieven.

Ons onderzoek

Kennis over arbeidsparticipatie, processen van arbeidstoeleiding, matching, flexibilisering en in- en uitsluiting op de arbeidsmarkt is vitaal voor de samenleving. Wij dragen daaraan bij via kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. Vanuit de ervaringen van de mensen zelf brengen we een breed scala van vraagstukken op de arbeidsmarkt in kaart, inclusief de aansluiting met opleidingen en stage en het domein van werkloosheid en uitkeringen. Wij hebben ervaring met het opzetten van onderzoek naar de sfeer op  de werkvloer, bejegening en gelijke behandeling en economische zelfstandigheid. We doen onderzoek in samenwerking met gemeenten, professionals en de (kwetsbare) groepen waar het om gaat. Hun perspectieven brengen wij onafhankelijk en kernachtig bij elkaar.

Binnen dit thema kijken wij onder meer naar vrijwillige inzet en mantelzorg. Hoe kan een maatje mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking ondersteunen? En hoe kunnen vrijwilligers ingezet worden in de zorg of bij de schuldhulpverlening? Andere vragen waar wij ons mee bezig houden is hoe vrijwilligerswerk bij kan dragen aan de integratie van de vrijwilliger zelf en welke nieuwe vormen van vrijwillige inzet in de toekomst zullen ontstaan.

Onderzoekers op dit thema

Monique Stavenuiter

Senior onderzoeker en Hoofd onderzoeksgroep maatschappelijke participatie Contact

Lopend onderzoek: meer rust in het bestaan van voorheen WSW-ers

Sinds 2015 krijgen mensen met een arbeidshandicap geen indicatie meer voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Zij komen in de Participatiewet. Welk impact heeft dit op het leven en de bestaanszekerheid van deze groep? Marian van der Klein doet er onderzoek naar in opdracht van Instituut Gak, en vertelt erover in dit filmpje.

Baancreatie en werkzekerheid

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de afgelopen decennia vele onderzoeken afgerond binnen het thema arbeidsparticipatie. Ook geven wij advies over arbeidstoeleiding binnen de Participatiewet en we maken producten die het zoeken naar werk voor kwetsbare groepen makkelijker maken.

Recente voorbeelden zijn:

Projecten waar de maatschappij het meest aan heeft, geven de meeste voldoening

Dr. Suzanne Andeweg-van Leeuwen, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut

Projecten waar de maatschappij het meest aan heeft, geven de meeste voldoening

Dr. Suzanne Andeweg-van Leeuwen, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut