Privacy- en data richtlijnen

Wat gebeurt er met uw data als u mee heeft gewerkt aan een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut?

Als u hebt meegewerkt aan een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, dan heeft u een aantal rechten. Deze rechten zijn opgesteld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het Verwey-Jonker Instituut verzamelt gegevens op basis van een weloverwogen toestemming zoals beschreven in artikel 6 van de AVG. In lijn met de AVG heeft u de volgende rechten aangaande uw data als u met een van onze onderzoeken heeft meegewerkt:

• inzagerecht,
• recht op rectificatie,
• recht om vergeten te worden,
• recht op beperking van verwerking;
• recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Mocht u van dit recht gebruik willen maken dan kunt u contact opnemen met onze privacy officer, Linda Kruis. E-mail: avg-beheer@verwey-jonker.nl.

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, behalve als daar in een aparte overeenkomst toestemming voor gegeven is.

Uw data wordt vertrouwelijk behandeld en uw privacy is gewaarborgd naar de normen van de AVG.