Armoede en Schulden

Samen voor succes in armoedebestrijding: Ridderkerk

Trudi Nederland
Jessica van den Toorn
Rob Lammerts

Volledige tekst (pdf)

2011

Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 2010

2010 is het Europese Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en daarom doen drie├źntwintig gemeenten in Nederland mee aan de Stedenestafette. Zij zullen elkaar het stokje doorgeven, met een manifestatie aandacht vragen voor armoede, en bekendheid geven aan lokale initiatieven. Ridderkerk is een van de deelnemers aan de Stedenestafette die tot stand kwam op initiatief van MOVISIE en het Verwey-Jonker Instituut.

Gemeenten krijgen door de Stedenestafette de gelegenheid om van elkaar te leren. Het gaat om versterking, vernieuwing en verbetering van de lokale samenwerking ten behoeve van de minima. Om goed advies te kunnen geven voert het Verwey-Jonker Instituut in alle deelnemende gemeenten een lokaal onderzoek uit. Het instituut inventariseert dan ook de wensen voor de lokale sociale toekomstagenda. Dit rapport gaat over het onderzoek en de agenda in Ridderkerk.