Armoede en Schulden

Armoede in Leeuwarden

Jodi Mak
Trudi Nederland
Jessica van den Toorn

Volledige tekst

2014

ISBN 978-90-5830-642-5
50 pag. € 7,00

Beleving van armoede door volwassenen, kinderen en jongeren

De gemeente Leeuwarden heeft de RadarGroep en het Verwey-Jonker Instituut gevraagd te onderzoeken wat de gebruikers, volwassenen, jongeren en kinderen, vinden van de voorzieningen van het minimabeleid. Bij 113 volwassenen is face to face een vragenlijst ingevuld. In dit rapport geven zij hun mening over de voorzieningen, wat zij zelf aan activiteiten doen en waar zij actief aan mee zouden willen werken. De jongerenafdeling van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) vertelt over de schaamte onder jongeren, over het taboe om er over te praten, en over de onbekendheid met de gemeentelijke voorzieningen. De mening van kinderen is opgetekend door het spelen van het Leergeldspel met enkele groepen kinderen op twee basisscholen.