Disclaimer

Het Verwey-Jonker Instituut besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en het actualiseren van deze website. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

 

Het Verwey-Jonker Instituut is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft het recht om op elk moment de inhoud van de website aan te passen, onderdelen te verwijderen of de website te beëindigen zonder daarvan mededeling te hoeven doen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing of beëindiging.

Deze website bevat links naar websites en bestanden van derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Verwey-Jonker Instituut heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van het Verwey-Jonker Instituut. De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative Commons Licentie. Wat betekent dat overname van informatie is toegestaan onder voorwaarde van bronvermelding.

We verzoeken u naar onze informatie te verwijzen via het vermelden van de URL of het plaatsen van een link. Wilt u een van onze documenten op uw eigen website plaatsen, dan dient u vooraf contact met ons op te nemen.