Werk en inkomen

Werk en inkomen

De verantwoordelijkheid voor het begeleiden van kwetsbare groepen naar de arbeidsmarkt ligt sinds de invoering van de Participatiewet bij de gemeenten. Dit kan zorgen voor minder verkokering en meer samenwerking tussen partijen die met verschillende groepen op de arbeidsmarkt bezig zijn. Binnen dit thema kijken wij naar deze lokale en regionale samenwerkingsvormen en zijn daarbij op zoek naar de zogenoemde best practices en eventueel knelpunten. Het is namelijk mogelijk dat er toch nieuwe vormen van verzuiling ontstaan en de verschillende instanties naast elkaar werken. Dagbesteding is bijvoorbeeld een Wmo-taak en beschut werken valt onder de Participatiewet. Verder blijven bestaande Wajongers en mensen met een Wga-uitkering een rekenschap van het UWV. Hoe voorkomen we dat deze mensen niet gezien worden door hun gemeente?

Het volledige thema-overzicht is hier te vinden.


Nieuws


Recente publicaties


Contactpersoon

Dr. Monique Stavenuiter