Armoede en Schulden

De schuldhulpverlening in Huizen

Jessica van den Toorn
Maxine van Bommel
Trudi Nederland

Met medewerking van:
Rob Gilsing

Download

2014
ISBN 978-90-5830-649-4
51 pag.

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening

Door de economische crisis hebben veel mensen hun baan verloren en staan veel koopwoningen onder water. Hierdoor zijn het niet alleen uitkeringsgerechtigden en minima die met schulden kampen, maar ook mensen met een modaal of dubbel modaal inkomen. Schulphulpverleners krijgen zodoende te maken met zwaardere, meervoudige problematiek en een verschuiving in de doelgroep. In deze publicatie wordt duidelijk of de gemeente Huizen het hoofd heeft kunnen bieden aan deze complexere taken waarbij de hoofdvraag is: wordt de schuldhulpverlening van de gemeente Huizen doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?