Ouderen

Handreiking Informele hulp bij dementie

Download
2019

ISBN 978-90-5830-914-3
11 pag.

Wat beleid, vrijwilligerswerk, en buurt kunnen betekenen en waar zij rekening mee moeten houden

De bevindingen van het onderzoek "Informele hulp bij dementie thuis: wat buren, bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers doen. Onderzoek naar de stand van zaken, de kansen en de knelpunten", zijn samengevat in de handreiking met tips voor organisaties die met vrijwilligers, buurt- en straatgenoten en andere informele helpers werken aan het welzijn en de kwaliteit van leven in huishoudens met dementie.

Daarnaast hebben we een factsheet ontwikkeld waarin de focus ligt op de informele hulp aan mensen met dementie met een migratieachtergrond.