Armoede en Schulden

Schuldhulpverlening in het sociale domein

Volledige tekst (pdf)

2014

ISBN 978-90-5830-644-9
24 pag. € 7 euro

Vijf tips voor gemeenten voor een integrale aanpak

Gemeenten zijn vanaf het jaar 2015 zelf verantwoordelijk voor het brede sociale domein. Het verzorgen van (schuld)dienstverlening maakt deel uit van dit domein. Het streven van de gemeenten is dan ook om mensen met (dreigende) schulden passende hulp en ondersteuning te bieden. Dit betekent dat de fase van intake, screening en doorverwijzing steeds belangrijker wordt. Gedurende deze fase wordt immers bepaald welke dienstverlening het beste bij de cliënt past. Daarnaast krijgt preventie meer prioriteit. In dit overzicht worden er vijf tips aangeleverd die gemeenten kunnen gebruiken om hun integrale aanpak van schuldhulpverlening te versterken.