Werk en inkomen

Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening

Trudi Nederland
Diane Bulsink
Monique Stavenuiter

Met medewerking van
Dick Oudenampsen
Wilco Kroes
Jessica van den Toorn
Malou Brauers

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-491-9
104 pag. €€ 9,50

Naar het persbericht

Naar de handreiking

Evaluatie van de 'Spekman- en Ortega-Martijn' projecten

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid evalueerde het Verwey-Jonker Instituut 24 projecten die naar aanleiding van initiatieven van leden van de Tweede Kamer (amendement van Spekman en de motie van Ortega-Martijn) zijn uitgevoerd. In vijftien gemeenten zijn projecten uitgevoerd om integrale schuldhulpverlening op te zetten en schuldpreventie te bevorderen. Landelijke vrijwilligersorganisaties hebben negen projecten uitgewerkt om de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening te verbeteren.

Dit evaluatierapport beschrijft de inhoud en de resultaten van deze 24 projecten. Het rapport bevat veel indicaties voor hoe gemeenten in het licht van de komende Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening de vernieuwing van de schuldhulpverlening kunnen oppakken en implementeren. Deze vernieuwing richt zich op zowel de kwaliteitsverbetering als de effectiviteit van de schuldhulpverlening door een integrale aanpak en de inzet van vrijwilligers.

Bij deze evaluatie hoort ook een handreiking.