Werk en inkomen

Evaluatietool voor cliëntenraden

2015

In 2017 is een nieuwe evaluatietool uitgekomen

Klik hier.

ISBN 978-90-5830-731-6
24 pag.

Wat doet jouw gemeente of UWV voor werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid?

Ongeveer veertig procent van de Nederlanders krijgt ooit in zijn leven te maken met psychische problemen. Het overgrote deel van de mensen is prima in staat daarmee te werken en doet dat ook, soms met begeleiding en ondersteuning. Toch is de arbeidsparticipatie van mensen met psychische klachten lager, terwijl uit onderzoek blijkt dat werk juist de psychische gezondheid bevordert.

De evaluatietool is een hulpmiddel voor clientraden om de begeleiding van UWV/de gemeente van mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding te evalueren. Wat biedt UWV of de gemeente eigenlijk aan? En wat vinden de leden van de kwaliteit van deze ondersteuning? Met de tool kan de cliëntenraad op gestructureerde wijze het beleid van de gemeente of UWV evalueren. Wat gaat goed, waar is verbetering
nodig? De tool biedt clientraden de mogelijkheid om proactief een onderwerp aan te kaarten, waar zij vaak reactief bezig zijn (reageren op beleidsvoornemens).

De evaluatietool bestaat uit drie onderdelen: het invullen van een digitale vragenlijst, het bespreken van de resultaten met de cliëntenraad, en een overleg met de gemeente/ UWV. In deze handleiding lichten we deze stappen toe. Door deze evaluatietool te gebruiken, ga je als cliëntenraad goed voorbereid het gesprek aan met jouw gemeente of UWV!