Diversiteit

Participatie & Empowerment

De rollen van allochtone patiënten(organisaties) bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg

In deze brochure staan de resultaten van het project Patiëntenparticipatie van allochtonen met kanker bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg - onderdeel van het door ZonMw en VSB gefinancierde progamma Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid.

Het project werd uitgevoerd in de periode september 2012 tot en met mei 2013. Het doel was: zicht krijgen op de (specifieke) voorwaarden voor een effectieve patiëntenparticipatie van allochtone patiënten. Het projectvoorstel is ingediend samen met Stichting Allochtonen en Kanker (SAK). Deze stichting is inmiddels opgegaan in de nieuwe Stichting Gezondheid Allochtonen in Nederland (SGAN). Het Verwey-Jonker Instituut en SGAN voerden het project uit.

Participatie en Empowerment bestond uit twee delen. In het eerste deel inventariseerde het Verwey-Jonker Instituut de activiteiten van de Stichting Allochtonen en Kanker. Zo ontstond een beeld van de manier waarop deze patiëntenorganisatie participeerde in het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan allochtone kankerpatiënten. Ook is gekeken wat de resultaten zijn van deze participatie.

Het tweede deel van het project had tot doel om zicht te krijgen op (specifieke) voorwaarden: onder welke voorwaarden kan participatie door allochtone patiënten plaatsvinden? En in hoeverre zijn deze voorwaarden al aanwezig? In deze brochure doen we verslag van de inzichten uit het project.

Ook verscheen de Deelrapportage Participatie van Stichting Allochtonen en Kanker in het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan allochtone kankerpatiënten, met een verslag van het eerste deelproject Patiëntenparticipatie van allochtonen met kanker in kwaliteit van zorg.

Geven & Nemen doet verslag van het sluitstuk van het project op donderdag 16 mei van 15:00 17:00 uur in Eindhoven, met Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland en Inloophuis De Eik.