Armoede en Schulden

Werkenden met een kleine beurs - Bijlage

Jessica van den Toorn
Monique Stavenuiter
Suzan de Winter-Koçak
Femke Stoutjesdijk

CBS
Marleen Geerdinck
Wouter van den Andel
Alderina Dill-Fokkema
Stephan Verschuren
Kim van Zoonen

Download
2018

15 pag.

Highlights voor onderzoek en beleid

In het onderzoek "Werkenden met een kleine beurs" is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen. Van huishoudens op of onder de armoedegrens is bekend dat zij veel financiële problemen ervaren. Minder is bekend over de groep Nederlanders die net boven het sociaal minimum zitten. Dit onderzoek, dat mogelijk is gemaakt door Instituut Gak, is gericht op het verkrijgen van inzicht in de leefwijze en het bestedingspatroon van deze groep.

In deze bijbehorende bijlage staan de highlights van het onderzoek voor onderzoekers en beleidsmakers.

Eerder verschenen publicaties:
* Onderzoek: Werkenden met een kleine beurs
* Ondersteunen van werkenden met een kleine beurs