Werken bij het Verwey-Jonker Instituut

Vacatures, stageplaatsen en informatie over onze organisatiecultuur

Over werken bij ons

Met ons onderzoek en kennis voegen we wetenschappelijke waarde toe aan beleid en samenleving. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van een vitale en veerkrachtige maatschappij. We beantwoorden de vragen van onze opdrachtgevers op een gefundeerde en onafhankelijke manier. Dat doen wij met ongeveer 60 medewerkers; waarvan bijna 50 onderzoekers en medewerkers van de ondersteunende staf.

In een kennisintensieve organisatie als het Verwey-Jonker Instituut maken de medewerkers de organisatie; zij zijn de kracht en grootste waarde van de organisatie. Gedrevenheid, betrokkenheid, kennis en samenwerking zijn elementen die ons kenmerken. Werken bij het Verwey-Jonker Instituut betekent dan ook een bereidheid van onze medewerkers om hun kennis, vaardigheden en competenties blijvend te ontwikkelen.

Open sollicitatie

Zijn er op dit moment geen vacatures die je aanspreken? Je kan ook altijd een open sollicitatie insturen. Gebruik hiervoor dit formulier.

 

Ontwikkeling en werkcultuur

Ruimte voor leren en het blijven ontwikkelen van medewerkers vinden wij belangrijk en daar investeren wij ook in. Zo kunnen onderzoekers in aanmerking komen voor een zogenaamd senior track programma, waarin zij zich in een aantal jaren kunnen ontwikkelen tot senior onderzoeker. Wij verzorgen interne trainingen, workshops en intervisiebijeenkomsten waar medewerkers aan deel kunnen nemen. Kennisuitwisseling speelt ook een belangrijke rol tijdens lunch- en instituutsbijeenkomsten. Elke medewerker heeft een individueel loopbaanbudget dat ingezet kan worden voor training en opleiding.

Het instituut kent een open en collegiale cultuur. Er is een actieve personeelsvereniging die regelmatig borrels en andere activiteiten organiseert.

Onderzoeken worden in wisselende projectteams uitgevoerd waarin onderzoekers – van junior tot senior – met ondersteuning van de staf in goede samenwerking de vragen van onze opdrachtgevers beantwoorden.

De juiste informatie ophalen hangt niet alleen af van perfecte vragen, maar ook van mensenkennis en inlevingsvermogen. Je verplaatsen in de leefwereld van een ander.

Ruth Yohannes, Onderzoeker

De juiste informatie ophalen hangt niet alleen af van perfecte vragen, maar ook van mensenkennis en inlevingsvermogen. Je verplaatsen in de leefwereld van een ander.

Ruth Yohannes, Onderzoeker

Wat bieden wij onze werknemers

  • Marktconform salaris – De cao sociaal werk is van toepassing
  • Persoonlijk Loopbaanbudget
  • Individueel keuzebudget
  • Reiskostenvergoeding
  • Mogelijkheid tot flexibel werken
  • Informele, collegiale en professionele werkomgeving

Werken als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut is zo leuk door de variatie. Je kan expert worden op een thema en tegelijkertijd nieuwe velden verkennen. Het instituut heeft een lange traditie van opdrachtonderzoek met behoud van onafhankelijkheid. Dat vind ik belangrijk.

Marian van der Klein, senior onderzoeker

Werken als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut is zo leuk door de variatie. Je kan expert worden op een thema en tegelijkertijd nieuwe velden verkennen. Het instituut heeft een lange traditie van opdrachtonderzoek met behoud van onafhankelijkheid. Dat vind ik belangrijk.

Marian van der Klein, senior onderzoeker

Diversiteit op de werkvloer

Het Verwey-Jonker Instituut hecht waarde aan het erkennen en waarderen van verschillen tussen mensen om daarmee bij te dragen aan een optimaal functionerende organisatie. Wij streven dan ook naar een divers samengesteld personeelsbestand waarbij onze medewerkers verschillen van geslacht, leeftijd, godsdienst, etnische achtergrond, seksuele voorkeur en arbeidsbeperkingen. Wij werken structureel aan een meer diverse en inclusieve organisatie. Het Verwey-Jonker Instituut heeft het Charter Diversiteit ondertekend.

1

Reageer op een vacature

Op onze website verschijnen regelmatig vacatures voor onderzoekers en stagiair(e)s

2

Krijg te horen of je op gesprek mag komen

Tijdens twee of drie gespreksrondes kijken we of er een match is

3

Teken je contract

Na je arbeidsvoorwaarden gesprek en wederzijdse interesse kun je je contract tekenen