Buurten en leefbaarheid

We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Themaoverzicht
Nederland is in de afgelopen decennia enorm veranderd. Veel buurtbewoners, met name in grootstedelijk gebied, kennen elkaar nauwelijks bij naam en toenaam. Hoe buurtbewoners met hun verschillen naast en met elkaar leven heeft veel aandacht. Een groot aantal professionals kan elkaar tegenkomen in de wijk. Van corporatiemedewerkers tot politie, van huisartsen tot jongerenwerkers en van onderwijzers tot uitvoerders van de participatiewet.

Samenwerking waar nodig is altijd een issue. Tegelijkertijd wordt er veel van burgers zelf verwacht. Daar kan niet iedereen aan voldoen en in sommige delen van de stad kan dit problematisch zijn. Gemeenten investeren extra in het welzijn van bewoners en de leefbaarheid van dergelijke gebieden.

Gemeenten en wijkenbeleid

Gemeenten kijken integraal naar hun wijken omdat daar het werk van veel partijen en beleidssectoren samen komt. Extra aandacht kan voor gebieden nodig zijn als er bijvoorbeeld veel overlast wordt ervaren. Ook is een nieuwe fase in landelijk wijkenbeleid geagendeerd. Sowieso waren er al signalen dat het met een aantal wijken in het land niet goed gaat. De coronacrisis, en de nasleep ervan, noodzaakt volgens burgemeesters dat kwetsbare groepen extra worden ondersteund. Wil landelijk beleid effectief zijn dan zal dat waarschijnlijk grootschalig, langdurig en integraal zijn, met inbegrip en medewerking van veel partijen.

 

Onderzoekers op dit thema

Freek de Meere

Senior onderzoeker en Hoofd onderzoeksgroep sociale vitaliteit en veiligheid Contact

Onze ervaring met onderzoek in buurten en wijken

Het Verwey-Jonker Instituut heeft ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bijvoorbeeld met onderzoek naar bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning en de rol van onderwijs. Veel thema’s, zoals benoemd op deze website, manifesteren zich of komen samen in de wijk. Maar ook de wijk als zodanig staat regelmatig centraal in ons onderzoek. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de Buurtmonitor Integratie, in het onderzoeken van de effectiviteit van buurtaanpakken, in een internationale verkenning van wijkenbeleid en evaluaties van wijkgericht gezondheidsbeleid. We doen onderzoek voor gemeenteraden, (samenwerkende) gemeenten, uitvoerende organisaties, brancheorganisaties, Fondsen en het rijk. 

Ik vind het als onderzoeker elke keer bijzonder wanneer mensen me meenemen met hun overwegingen, werkwijzen en beweegredenen en me het vertrouwen geven dat ik daarover goed zal rapporteren

Dr. Freek de Meere

Ik vind het als onderzoeker elke keer bijzonder wanneer mensen me meenemen met hun overwegingen, werkwijzen en beweegredenen en me het vertrouwen geven dat ik daarover goed zal rapporteren

Dr. Freek de Meere