Werk en inkomen

Vrijwillig, effectief en efficiënt

Dick Oudenampsen
Trudi Nederland
Monique Stavenuiter

Met medewerking van:
Wilco Kroes
Diane Bulsink
Jessica van den Toorn
Malou Brauers

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-492-7
33 pag. € 7,00

Naar het persbericht

Naar het evaluatierapport Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening

Handreiking voor de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening

Gemeenten kunnen bij het ontwerpen van beleid rond de komende Wet gemeentelijke schuldhulpverlening meer vrijwilligers gaan inschakelen. Deze handreiking levert een bijdrage aan de visievorming en het beleid van gemeenten bij de inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening. De handreiking richt zich daarbij vooral op de regierol van gemeenten.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de lessen in deze handreiking verzameld tijdens het evalueren van 24 projecten die naar aanleiding van initiatieven van leden van de Tweede Kamer (amendement van Spekman en de motie van Ortega-Martijn) zijn uitgevoerd. Met deze handreiking kunnen gemeenten en maatschappelijke organisaties gebruik maken van de ervaringen die in deze projecten zijn opgedaan.

Op basis van de evaluatie is ook een apart evaluatieonderzoek uitgebracht.