Ouderen

De leeftijdsvriendelijke gemeente

Fabian Dekker
Monique Stavenuiter
Jessica van den Toorn
Roos van Straaten

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-541-1
45 pag. €7,00

Op zoek naar positief ouderenbeleid. Wmo Kenniscahier 19

In dit vervolgonderzoek op de studie Kwetsbare Ouderen in Tel gaan de auteurs op zoek naar factoren die het lokale verschil tussen het aantal kwetsbare ouderen en de zorgvraag kunnen verklaren. De auteurs verrichten hiervoor een analyse van de literatuur en maken een rondgang langs acht gemeen­­­ten. Een belangrijke uitkomst is dat de civil society bijdraagt aan het tegengaan van kwetsbaarheid. Om gemeenten te onder­steunen bij de opzet en uitvoering van lokaal ouderenbeleid formuleren de auteurs een vijftal perspectieven die kunnen dienen als hulpmiddel.  

Zie ook www.wmotogo.nl