Inburgering nieuwkomers

Themaoverzicht
Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. In het nieuwe inburgeringsstelsel, dat naar verwachting begin 2022 in werking treedt, krijgen gemeenten de regie over de inburgering van nieuwkomers vluchtelingen, gezinsmigranten en overige migranten, zoals geestelijk bedienaren (zoals imams en pandits). De aanloop naar dit nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rode draad in onze onderzoeken.

In het nieuwe stelsel worden nieuwkomers vanaf het eerste moment begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering sluit hierbij aan, zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken.

Drie perspectieven

We willen een bijdrage leveren aan een krachtige samenleving, waarin nieuwkomers de kans krijgen om zelf hun leven op te bouwen. In onze onderzoeken komen daarom drie perspectieven samen, die van (nieuwe) burgers, instellingen en overheden. Door wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen met elkaar te verbinden, ontstaan nieuwe inzichten die direct kunnen worden gebruikt in de beleidsontwikkeling en – uitvoering.

Wat we doen

In samenwerking met Divosa houden we jaarlijks een enquête onder alle gemeenten om in kaart te brengen wat gemeenten doen rondom de arbeidstoeleiding van nieuwkomers en op welke manieren gemeenten zich aan het voorbereiden zijn op hun regierol in het nieuwe stelsel. Wij houden ons daarnaast bezig met: 

  • Evaluatie van vernieuwende aanpakken voor de integratie, participatie en arbeidstoeleiding van statushouders in diverse regio’s in Nederland voor meerdere  opdrachtgevers 
  • Gemeentelijk aanbod op het terrein van de integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten 
  • Bevorderen van financiële zelfredzaamheid van nieuwkomers, onder meer door het ‘ontzorgen’ in de inburgering 
  • De rol van sleutelpersonen bij de inburgering van nieuwkomers in de gemeente 
  • De sociale verbinding met nieuwkomers, onder meer  in ‘gemengd wonen’ projecten 
  • Welzijns- en opvoedvraagstukken bij nieuwkomers
Onderzoekers op dit thema

Drs. Marjan de Gruijter

Senior onderzoeker Contact

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Het Verwey-Jonker Instituut is penvoerder van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Dit is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie, gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. KIS doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. KIS deelt deze informatie actief met beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici, professionals werkzaam bij maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties en het bedrijfsleven. Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut voeren binnen KIS veel onderzoeken uit op het terrein van de participatie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. 

Nieuwkomers hebben een steuntje in de rug nodig om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Door in ons onderzoek wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen met elkaar te verbinden, leveren we een bijdrage aan het integratiebeleid

Marjan de Gruijter

Nieuwkomers hebben een steuntje in de rug nodig om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Door in ons onderzoek wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen met elkaar te verbinden, leveren we een bijdrage aan het integratiebeleid

Marjan de Gruijter