Seksueel en huiselijk geweld

Seksueel en huiselijk geweld

Huiselijk geweld en seksueel misbruik hebben met elkaar gemeen dat het vrijwel altijd binnen de huiselijke sfeer afspeelt. Voor buitenstaanders is het dus zeer lastig om vat te krijgen op de situatie. Binnen dit thema wordt er veel aandacht besteed aan de slachtoffers, bijvoorbeeld hoe zij worden opgevangen. Maar ook: om hoeveel slachtoffers gaat het eigenlijk? De focus ligt daarnaast ook op de daders. Zo schetsen wij daderprofielen en beschrijven we de achterliggende motieven. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe kunnen we huiselijk en seksueel geweld voorkomen en bestrijden?

Programma Geweld & veiligheid binnen gezinnen

Onderzoek naar geweld en veiligheid binnen gezinnen is één van de expertises van het Verwey-Jonker Instituut. Binnen dit onderzoeksgebied richten onze onderzoekers zich op diverse thema’s zoals preventie, hulpverlening en opvang (interventie), bescherming en straffen, Europese initiatieven en netwerksamenwerking. Het gezin en de dynamiek tussen ouders en kinderen staan centraal, dat wil zeggen dat er aandacht is voor de perspectieven en posities (slachtoffer en dader) van de verschillende gezinsleden (kinderen, moeder, vader en andere betrokkenen). Neem voor meer informatie contact op met Majone Steketee of met Katinka Lünnemann.

Het volledige thema-overzicht is hier te vinden.


Nieuws


Recente publicaties