PROMISE: Tracking tool

Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling
PublicatiesGepubliceerd op: 16-01-17
Het Verwey-Jonker instituut heeft meegewerkt aan het internationale project PROMISE. Het doel van PROMISE is het bevorderen van de kwaliteit van instellingen voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van kindermishandeling. Binnen dit project wordt het opzetten van kindvriendelijke, multidisciplinaire én sector-overstijgende centra in heel Europa ondersteund. In Nederland worden dit vaak MDA++ centra genoemd. MDA staat voor Multi Disciplinaire Aanpak. De eerste + staat voor intersectoraal en de tweede + staat voor een brede definitie: kindermishandeling én huiselijk geweld. Centraal in het project staat de Europese Barnahus beweging, die zich inzet voor het realiseren van Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling in alle Europese landen.

In 2016 bracht het Verwey-Jonker Instituut al een overzicht (stakeholder mapping) uit van organisaties in Europa die werken volgens het Barnahus model, of daarnaar op weg zijn. Nu brengen we een praktisch zelfevaluatie-instrument (tracking tool) uit, waarmee instellingen op het gebied van kindermishandeling kunnen meten in hoeverre ze werken volgens het multidisciplinaire Barnahus model.

Naast de tracking tool heeft het PROMISE-project o.a. handreikingen opgeleverd op het gebied van wet- en regelgeving en voor het creëren van randvoorwaarden in beleid. Zie de website van PROMISE voor alle publicaties.

The Verwey-Jonker Institute participated in the international PROMISE project. PROMISE aims to enhance the quality of services for victims of child abuse, following the standards of the European Barnahus model. Several countries in Europe are intensifying their multi-disciplinary and interagency collaboration to ensure that child victims and witnesses of violence have access to Barnahus and benefit from a child-friendly, professional and effective response in a safe environment.

In 2016, The Verwey-Jonker Institute published an overview of Barnahus-like initiatives all over Europe. (stakeholder mapping). Now we developed a tool to track progress against the European Barnahus Quality Standards, which provide a good practice framework for multidisciplinary and interagency services that want to bring their practice in line with the Barnahus model. The aim of the tracking tool is to provide services for child victims and witnesses of violence with a self-evaluation tool that can help determine their position in the process of becoming a multidisciplinary and interagency service consistent with the Barnahus model.

Go to the PROMISE website for all PROMISE publications.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: