Prof. dr. Majone Steketee

Wetenschappelijk directeur

Wetenschappelijk onderzoek moet kennis en inzicht opleveren voor het verbeteren van het beleid voor en ondersteuning van kwetsbare gezinnen

Majone Steketee
Als wetenschappelijk directeur vind ik het belangrijk dat we kwalitatief goed onderzoek doen dat bruikbaar is voor de praktijk. Kennis moet bijdragen aan de ontwikkeling van een vitale en veerkrachtige samenleving, waarin aandacht en zorg is voor groepen die minder vanzelfsprekend mee kunnen komen of gezien worden in de maatschappij.

Mijn interesse ligt vooral in het doorbreken van de cirkel van geweld in gezinnen. Hoe zorg je ervoor dat kinderen die nu opgroeien in onveilige gezinnen, straks wel in staat zijn om hun kinderen veilig op te laten groeien.

Wetenschappelijk directeur en hoogleraar

De combinatie van wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar ‘intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen’ aan de Erasmus universiteit biedt de mogelijkheid om inzichten uit het fundamenteel onderzoek toe te passen in het praktijk- of actie gericht onderzoek om daarmee de uitvoeringspraktijk aan kwetsbare gezinnen en jongeren daadwerkelijk te verbeteren.

Internationaal onderzoek jeugdcriminaliteit

Het internationale onderzoek naar jeugdcriminaliteit waar we inmiddels met universiteiten uit 35 landen samenwerken van Japan, Venezuela tot IJsland, levert niet alleen kennis over jeugdcriminaliteit op. Maar biedt de mogelijkheid om van de laatste statistische methoden en technieken op de hoogte te blijven.
Tot slot schrijf ik regelmatig mee aan offertes, geef ik lezingen, heb ik ervaring met radio en televisie optredens en denk graag mee wat betreft grote Europese aanbestedingen binnen de thema’s waarin ik actief ben.

Prof. dr. Majone Steketee

Wetenschappelijk directeur

Externe publicaties

 • 2024 – Doelman, E.H.J., Luijk, M. van der Horst, F., &  Steketee, M.  (2024) Parents’ perspectives on the results of mandatory child protection support: A qualitative study. Child & Family Social Work.  https://doi.org/10.1111/cfs.13144
 • 2024 – Stolper H., Doesum K., Van & Steketee M.  (2024)/. An integrated family approach in the practice of adult and child mental health care.  Frontiers in Psychiatry section Child and Adolescent Psychiatry(15). https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1298268
 • 2023 – Lünnemann, K.D. & Steketee, M. (2023).  Huiselijk geweld in Nederland. In: Doorn, van J., Brands, J., Kunst, M.J.J., Muller, E.R., Pemberton, A., & Reemst, van, L. (red.) Handboek slachtoffers. [p.201-228]. Wolters Kluwer.
 • 2023 – Lünnemann, M. K. M., Van der Horst, F. C. P., Van de Bongardt, D., & Steketee, M. (2023). Road Blocks or Building Blocks? A qualitative study on challenges and resilience in romantic relationships of youth exposed to family violence. Journal of Child & Adolescent Trauma.https://doi.org/10.1007/s40653-023-00592-4.
 • 2022 – Lünnemann, M. K. M., Luijk, M. P. C. M., Van der Horst, F. C. P., Jongerling, J., & Steketee, M. (2022). The impact of cessation or continuation of family violence on children. Children and Youth Services Review140, [106565]. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106565
 • 2022 – Stolper H., Doesum K. Van & Steketee M. (2022) Integrated Family Approach in Mental Health Care by Professionals from Adult and Child Mental Health Services: A Qualitative Study. Frontiers in Psychiatry section Child and Adolescent Psychiatry 13:781556. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.781556
 • 2022 – Fictorie, V., Jonkman, C., Visser, M.  VanDenbosch, M., Steketee, M., & Schuengel, C. (2022). Effectiveness of a high-intensive trauma-focused, family-based therapy for youth exposed to family violence: study protocol for a randomized controlled trial. https://doi.org/10.1186/s13063-021-05981-4
 • 2022 – Stolper, H, L., Doesum, van, K., & Henselmans, P., Bijl, A.L., & Steketee, M. The Patients Voice as a Parent in Mental Health Care. A Qualitative Study. (2022) International Journal of Environmental Research and Public Health. Int. J. Environ. Res. Public Health 202219(20), 13164; https://doi.org/10.3390/ijerph192013164
 • 2021 – Stolper, H, L., Doesum, van, K., & Steketee, M. (2021)  How to Support Parents of Infants and Young Children in Mental Health Care: A Narrative Review Front. Psychol Sec. Psychopathology (16) https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.745800
 • 2021 – Wildt, de., R., & Steketee, M. (2021). Domestic violence amid the intelligent lockdown in the Netherlands. In: Siegel, D, (eds). Global Criminological Perspectives on Coronavirus Pandemic. [p.99-114]. Den Haag: Boom.
 • 2021 – Doelman, E.H.J., Luijk, M., Marshall, I., Enzmann, D. & Steketee, M.J. (2021). The mediating roles of crime propensity and criminogenic exposure in the association between physical child maltreatment and youth delinquency. European Journal of Criminology, 99-114.
 • 2021 – Steketee, M., Jonkman, H., Naber, P., & Distelbrink, M. (2021). Does Teen Triple P affect parenting and the social and emotional behaviour of teenagers ? A study on the Positive Parenting Programme in the Netherlands’. Behaviour Change.
 • 2020 – Tierolf, B., Geurts, E., & Steketee, M. (2020). Domestic violence in families in the Netherlands during the coronavirus crisis: a mixed method research. In: Child Abuse & Neglect Special issue. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104800
 • 2020 – Marshal, I. & Steketee, M. (2019). What May Be Learned about Crime in Europe (and Beyond) from International Surveys of Youth: Results from the International Self-Report Delinquency Study (ISRD3). European Journal on Criminal Policy and Research 25, (3) 219–223. doi.org/10.1007/s10610-019-09425-3
 • 2019 – Lünnemann, M., Frank Horst van der F., Prinzie, P., Luijk, M., & Steketee, M. (2019). The Intergenerational Impact of Trauma and Family Violence on Parents and their Children. Under review: Child Abuse & Neglect The International Journal. 96, 104-134. doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104134
 • 2019 – Rowland, B., Jonkman, H., Steketee, M., Solomon, R., Solomon, S., R., Toumbourou, J.W. (2019). A Cross-national comparison of the development of adolescent problem behavior: a 1-year longitudinal study in India, the Netherlands, USA and Australia. Prevention Science. doi.org/10.1007/s11121-019-01007-3
 • 2019 – Meijer, L., Finkenauer, C., Tierolf, B., Lünnemann, M., & Steketee, M. (2019). Intimate partner abuse: child trauma trajectories. Child Abuse & Neglect. 93,170-181.
 • 2019 – Steketee, M., Aussems, C., & Marshall, I. (2019). Exploring the impact of child maltreatment and inter-parental violence on violent delinquency in an international sample. The Journal of Interpersonal Violence. Doi: 10.1177/0886260518823291.
 • 2019 – Steketee, M. & Pels, T. (2019). Gezinnen met meervoudige en complexe problemen met een migratieachtergrond: typering en aanpak. In: Knot-Dickscheit, J & E.J. Knorth (red.) Gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. [p. 188-132]. Amersfoort: Wilco.
 • 2019 – Van Kapel, M., Broekhuizen, J., & Steketee, M. (2019). Vertrouwen van jongeren in een rechtvaardige behandeling door de politie. Ervaren procedurele rechtvaardigheid, legitimiteit van de politie en zelfgerapporteerde criminaliteit onderzocht op basis van de ISRD-3 . Geaccepteerd Cahiers Politiestudies
 • 2019 – Steketee, M., & Van der Gaag, R. (2019) Slachtoffer en dader tegelijk? De samenhang tussen daderschap en slachtofferschap bij jongeren in internationaal perspectief. In: R. van Steden & R. van Putten. Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme. [p.137-154]. Den Haag, Boom bestuurskunde.
 • 2018 Steketee, M. & Aussums, C. (2018). Less social bonding, more problems? An international perspective on the behaviour of (migrant) youth. In: M. Houhg & S. Rovcha (eds). “The state, social cohesion, and crime among adolescents in Europe and the US”. New York: Springer (wordt gedrukt).
 • 2018 Gaag, S. van der., & Steketee, M. (2018). Direct and indirect influences of school system on youth delinquent offending among migrant and native-born students. In: M. Houhg & S. Rovcha (eds). “The state, social cohesion, and crime among adolescents in Europe and the US”. New York: Springer (wordt gedrukt).
 • 2018 Steketee, M., Jonkman, H., Naber, P., & Roorda, W. Does Triple P promote positive parenting? A quasi-experimental research on the outcomes of Triple P teens in the Netherlands. Under review of Journal of Research on Adolescence.
 • 2018 Rowland, B., Jonkman, H., Steketee, M., Solomon, R., Solomon, S., R., Toumbourou, J.W. A Cross-national comparison of the development of adolescent problem behavior: a 1-year longitudinal study in India, the Netherlands, USA and Australia. Under review Prevention Science.
 • 2017 Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (eds). (2017). 1op de 4: Kindermishandeling een publiek probleem. Amsterdam: Van Gennep.
 • 2017 Enzmann, D., Kiviviouri, J., Marshall, I., Steketee, M., Hough, M., & Kilias, M. (2017). A Global Perspective on Young People as Offenders and Victims First Results from the ISRD3 Study. New York: Springer.
 • 2017 Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (2017). Inleiding: een op de vier kindermishandeling een wicked problem. In: Beek, K. van, Doorn, L. van, Ham, M., & Steketee, M. (eds). Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (eds). (2017). 1 op de 4: Kindermishandeling een publiek probleem [p.10-15]. Amsterdam: Van Gennep.
 • 2017 Steketee, M. (2017). De geschiedenis van kindermishandeling. Veranderende opvattingen over de aanpak. In: Beek, K. van, Doorn, L. van, Ham, M., & Steketee, M. (eds). Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (eds). (2017). 1 op de 4: Kindermishandeling een publiek probleem [p.15-35]. Amsterdam: Van Gennep.
 • 2017 Steketee, M,. Dijkstra, S., & Lünnemann, K. (2017). Intergenerationele overdracht van geweld: het doorbreken van patronen. In: Beek, K. van, Doorn, L. van, Ham, M., & Steketee, M. (eds). Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (eds). (2017). 1 op de 4: Kindermishandeling een publiek probleem [p.35-53]. Amsterdam: Van Gennep.
 • 2017 Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (2017). Agenda voor een wicked problem: We kunnen echt beter. In: Beek, K. van, Doorn, L. van, Ham, M., & Steketee, M. (eds). Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van, & Ham, M. (eds). (2017). 1 op de 4: Kindermishandeling een publiek probleem [p.226-240]. Amsterdam: Van Gennep.
 • 2017 Steketee, M., & Aussems, M.E. (2017). The Cycle of Violence Through an International Lens: Insights from the International Self-Report Delinquency Study (ISRD3). Paper gepresenteerd op de Annual Conference of the American Society of Criminology in New Orleans.Klik hier voor een volledig overzicht van publicaties (2004-2018) van Majone Steketee.