Dossier Partnergeweld

PublicatiesGepubliceerd op: 18-06-19
Gemeenten en hulpverleners zetten zich in om huiselijk geweld te voorkomen en zo vroeg mogelijk te stoppen. Partnergeweld is een van de vormen van huiselijk geweld: psychisch, fysiek en/of seksueel geweld tussen (ex-)partners, al dan niet samenwonend.

Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut volgt in 13 Veilig Thuis-regio’s anderhalf jaar lang gezinnen met kinderen waar partnergeweld of kindermishandeling speelt. Dit gebeurt vanaf het moment van melding bij Veilig Thuis.

Door dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de aard, frequentie en duur van partnergeweld:

• 85% van de gezinnen met een melding bij Veilig Thuis onder de noemers ‘huiselijk geweld’ en ‘kindermishandeling’ geeft aan dat partnergeweld voorkomt.
• In driekwart van die gezinnen is dit partnergeweld structureel.

Partnergeweld speelt dus een grote rol bij de meldingen bij Veilig Thuis. Verder wordt duidelijk dat voor de aanpak ervan het belangrijk kennis te hebben van de verschillen tussen vrouwen en mannen. Dit wordt ook wel een gendersensitieve aanpak genoemd.

Er is bij partnergeweld volgens het onderzoek vrijwel altijd sprake van wederzijds geweld. Wel rapporteren vrouwen meer geweld dan mannen. Zowel de ernst als het aantal incidenten ligt hoger. Het gaat niet alleen om eigen geweld naar de partner, maar vooral om geweld door hun (ex-)partner.

De aanpak van huiselijk geweld kan niet zonder een goed inzicht van hoe geweld tussen (ex-)partners werkt, daarbij rekening houdend met de verschillen in ervaringen tussen vrouwen en mannen met dit geweld. Dit dossier helpt daarbij.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: