Handreiking Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling 2015

PublicatiesGepubliceerd op: 15-06-15
Met deze handreiking kunnen vrijwilligers én vrijwilligerscoördinatoren ouderenmishandeling beter signaleren en tegengaan. De informatie is bestemd voor vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, ouderenbonden en welzijnsinstellingen die ouderen helpen, zorg bieden of opvangen.

Het materiaal is ook bedoeld voor lokale besturen van vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden en voor managementteams die op hun locatie(s) veel vrijwilligers mobiliseren. Het is de verantwoordelijkheid van deze besturen en MT’s om ouderenmishandeling door vrijwilligers te voorkomen. Zij moeten er ook voor zorgen dat vrijwilligers (en professionals) weten wat ze moeten doen als ze ouderenmishandeling vermoeden of willen melden.

De handreiking bestaat uit 3 pakketten, samengevoegd in een handzame interactieve pdf, met daarin praktijkhulp voor vrijwilligers, een leidraad voor lokale coördinatie, lokaal bestuur en locatiemanagement, en relevante achtergrondinformatie. Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling is voor het eerst opgesteld in 2012 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in 2015 geactualiseerd.

Download de volledige 3 pakketten via de download aan de rechterkant van de website.

De losse pakketten kun je hier downloaden:

Bekijk ook de website van Rijksoverheid om meer te weten over het thema ouderenmishandeling

Onderzoekers

In samenwerking met

Thema's

Deel deze publicatie op: