Factsheet Onderzoek Oranje Huis Aanpak

PublicatiesGepubliceerd op: 31-07-18
Het Oranje Huis is een instelling voor slachtoffers van huiselijk geweld. In de opvangcentra van deze instelling vinden opvang, advies en eerste hulp onder een dak plaats. De term Oranje Huis verwijst naar het open karakter van de centra: niet geheim, wel veilig. Het Oranje Huis biedt hulp op maat aan het hele gezin. Het Verwey-Jonker Instituut voert een langjarig onderzoek uit naar de effecten van deze hulpverlening.

In deze factsheet delen we de eerste bevindingen uit het onderzoek. U vindt hier informatie over de achtergrondkenmerken van de cliënten, de ernst van het geweld, hun trauma’s, welbevinden en ontvangen hulp in de eerste periode. Ook brengen we in kaart in hoeverre de hulpverlening aansluit bij vrouwen in het Oranje Huis die het Nederlands niet voldoende beheersen. In het vervolg van het onderzoek richten wij ons op de effecten van de hulpverlening.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: