In gesprek over seksualiteit

Ondersteuning van gezinnen met een Eritrese en Ethiopische migratieachtergrond bij seksuele opvoeding
PublicatiesGepubliceerd op: 19-02-21
Gesprekken met jongeren voeren over seksualiteit draagt bij aan seksuele gezondheid, gezonde relaties en het kennen van de eigen grenzen. In gesprek gaan over seksualiteit kan echter moeilijk zijn. KIS ontving het signaal dat ouders met een Eritrese en Ethiopische migratieachtergrond geregeld worstelen met de seksuele opvoeding van hun kinderen in de Nederlandse context. Samen met Stichting Seksueel Welzijn onderzochten we hoe ouders met een Eritrese en Ethiopische achtergrond ondersteund kunnen worden bij de seksuele opvoeding van hun kinderen.

In Eritrea en Ethiopië wordt over het algemeen niet veel over seksualiteit gesproken. Het is dan ook niet voor alle ouders gebruikelijk om seksualiteit te bespreken met hun kinderen. Jongeren ontvangen wel enige seksuele voorlichting op school in Nederland, maar docenten en seksuele voorlichters weten vaak niet hoe zij rekening kunnen houden met de invloed van cultuur en religie op denkbeelden over seksualiteit. Jongeren wijken ook uit naar de media en internet om meer informatie te vinden over seks, deze informatie is echter niet altijd accuraat.

Het gesprek aangaan met oog voor de invloed van cultuur en religie is dus erg belangrijk. Deze publicatie biedt handvaten aan organisaties en professionals die ouders en jongeren met een Eritrese en Ethiopische willen ondersteunen in het aangaan van gesprekken over seksualiteit.

ISBN 978-94-6409-054-3
9 pag.
2021

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: