Huiselijk geweld en veiligheid in asielopvangcentra

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 13-07-17

Effectief samenwerken op het gebied van hulpverlening

Posttraumatische stress, spanningen door werkloosheid, financiële problemen en de opvangsituatie zelf zijn aannemelijke factoren die het risico op huiselijk geweld en onveiligheid binnen gezinnen in asielopvangcentra vergroten. Ondanks de verplichte protocollen om de veiligheid binnen de opvanglocaties te waarborgen – zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – blijkt dat niet elke opvanglocatie hier even goed mee omgaat. Vooral de samenwerking met de bestaande hulpverlening, zoals Veilig Thuis en Vrouwenopvang, kan beter.

Binnen ons programma Kennisplatform Integratie & Samenleving bekeken we hoe veilig het is binnen gezinnen in asielopvangcentra. En hoe de samenwerking verloopt tussen de medewerkers van de opvanglocaties en de hulpverlening. We doen daarnaast aanbevelingen om de netwerken tussen opvanglocaties en de bestaande hulpverlening te verbeteren. En geven tips om die samenwerking beter te verankeren.

https://www.kis.nl/publicatie/huiselijk-geweld-en-veiligheid-asielopvangcentra

In samenwerking met

Hilde Bakker

Thema's