Huiselijk geweld en veiligheid in asielopvangcentra

Effectief samenwerken op het gebied van hulpverlening
PublicatiesGepubliceerd op: 13-07-17
Posttraumatische stress, spanningen door werkloosheid, financiële problemen en de opvangsituatie zelf zijn aannemelijke factoren die het risico op huiselijk geweld en onveiligheid binnen gezinnen in asielopvangcentra vergroten. Ondanks de verplichte protocollen om de veiligheid binnen de opvanglocaties te waarborgen – zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – blijkt dat niet elke opvanglocatie hier even goed mee omgaat. Vooral de samenwerking met de bestaande hulpverlening, zoals Veilig Thuis en Vrouwenopvang, kan beter.

Binnen ons programma Kennisplatform Inclusief Samenleven bekeken we hoe veilig het is binnen gezinnen in asielopvangcentra. En hoe de samenwerking verloopt tussen de medewerkers van de opvanglocaties en de hulpverlening. We doen daarnaast aanbevelingen om de netwerken tussen opvanglocaties en de bestaande hulpverlening te verbeteren. En geven tips om die samenwerking beter te verankeren.

 

ISBN 978-90-5830-827-6
2017

Download via KIS

In samenwerking met

Hilde Bakker

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: