Kwetsbare gezinnen in tijden van Corona

Wat is de impact van de coronacrisis op kwetsbare gezinnen en de hulp die zij nodig hebben?
PublicatiesGepubliceerd op: 18-06-20
Veel mensen hebben de afgelopen maanden voornamelijk thuis gezeten vanwege de maatregelen om het corona virus in te dammen. Dit geldt ook voor kwetsbare gezinnen waarbij sprake is van (vermoedens van) huiselijk geweld. Het lijkt aannemelijk dat spanningen in deze gezinnen de afgelopen tijd zijn opgelopen. Dit terwijl de hulp en ondersteuning aan gezinnen door de maatregelen juist beperkt zijn.

Om daadwerkelijk zicht te krijgen op de situatie in kwetsbare gezinnen en op de hulpverlening die zij tijdens de crisis ontvangen, deed het Verwey-Jonker Instituut, met ondersteuning van de Augeo Foundation en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de veiligheid in kwetsbare gezinnen. We voerden dit onderzoek uit onder gezinnen die voor de coronacrisis al gemeld waren vanwege vermoedens van partnergeweld of kindermishandeling of waar bij een van de kinderen sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel.

We onderzochten of het geweld in deze gezinnen is toegenomen, en hoe de ondersteuning en hulp aan kwetsbare gezinnen eruit ziet ten tijde van de corona maatregelen. Hebben professionals voldoende zicht op de veiligheid in gezinnen? En hoe ervaren kwetsbare gezinnen de hulp die zij ten tijde van de maatregelen ontvangen? Om deze vragen te beantwoorden hebben wij vragenlijsten afgenomen bij gezinnen die al voor de crisis gemeld waren bij Veilig Thuis of een andere gecertificeerde instelling. Daarnaast hebben we diepte interviews gehouden met ouders en kinderen uit deze gezinnen en met professionals. De resultaten zijn te lezen in het rapport.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: