Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen

Rotterdamse aanpak huiselijk geweld
PublicatiesGepubliceerd op: 24-01-20
Naar aanleiding van de gewelddadige dood van Sarah, Bianca en Humeyra heeft de gemeenteraad van Rotterdam raadsbreed een motie aangenomen ‘Onderzoek ketenaanpak huiselijk geweld’. De motie riep op tot het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeenteraad.

Dit onderzoek moet de meest urgente knelpunten detecteren en oplossingsrichtingen aangeven. Op deze manier moet het een bijdrage leveren aan verbetering op het niveau van de totale keten in de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het meest urgente probleem, in de aanpak van huiselijk geweld, zich bevindt in het sociaal domein en de aansluiting tussen het sociaal domein (wijkteams) en de ketenaanpak ‘zorgen veiligheidsdomein’. In het rapport worden vier fundamentele knelpunten beschreven en oplossingsrichtingen aangegeven.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: