Dilemma’s bij hulpverlening rond zelfbeschikkingskwesties

Onderzoek naar hulpverlening en zelfbeschikking in de context van mensen met een niet-Nederlandse of biculturele achtergrond
PublicatiesGepubliceerd op: 02-10-17
Met welke dilemma’s krijgen hulpverleners te maken als zij hulp bieden rond zelfbeschikkingskwesties (zoals partnerkeuze en relatievorming) aan mensen met een niet-Nederlandse of biculturele achtergrond?

In dit onderzoek ondervroegen we zowel hulpverleners als de mensen die de hulp vragen. Waar worstelden de hulpverleners mee en hoe kunnen we deze dilemma’s duiden in het licht van de bestaande hulpverlening? Ook vroegen we welke oplossingsrichtingen hulpverleners voor deze dilemma’s zien. Die legden we vervolgens voor aan de hulpvragenden en vroegen hoe deze aan konden sluiten bij hun wensen en behoeften. Het rapport bevat ook aanbevelingen, zowel voor organisaties als voor de lokale en landelijke overheid.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Directie Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Verwey-Jonker Instituut werkte hiervoor samen met movisie.

Onderzoekers

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: