Seksueel en huiselijk geweld

Oratie: De olifant in de (kinder)kamer

Download
2017
ISBN 978-90-5830-840-5
22 pag.

Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen: hoe doorbreken we de cirkel?

Zo’n 119.000 kinderen in Nederland worden mishandeld in het gezin waarin zij opgroeien. En dat aantal lijkt niet af te nemen, het aantal (her)meldingen neemt zelfs toe. In haar inaugurele rede gaat Steketee in op de oorzaken waarom we kindermishandeling als probleem niet goed kunnen herkennen en soms niet willen erkennen. Hoe verbeteren we dat? Hoe kunnen we deze kinderen beschermen en voorkomen dat zij later dit patroon herhalen? Ze belicht het probleem van kindermishandeling van verschillende kanten. En laat zien dat het een ingewikkeld en ongemakkelijk probleem is dat met regelgeving en beleidsvoornemens niet ‘weg geregeld’ kan worden.

Steketee: “Ik wil laten zien dat kindermishandeling niet voldoende herkend wordt, en dat hulp aan kinderen nog steeds ondergeschikt is aan regelgeving en regelzucht.”

Vanuit haar leerstoel, en met hulp van professionals, wil Steketee de mogelijkheden ontwikkelen om kinderen beter te beschermen en de intergenerationele overdracht van geweld een halt toeroepen. Op 13 oktober 2017 aanvaardde Majone Steketee haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.