De impact van de coronacrisis op sekswerk

Een onderzoek onder sekswerkers en exploitanten in Hart van Brabant
PublicatiesGepubliceerd op: 10-11-20
Om het coronavirus onder controle te krijgen, besloot het kabinet op 23 maart onder andere dat contactberoepen niet meer uitgevoerd mochten worden. Ook sekswerk werd verboden. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht de impact van deze maatregelen op de situatie van sekswerkers in Regio Hart van Brabant.

Dit onderzoek voerden we uit in samenwerking met de Gemeente Tilburg (de grootste gemeente binnen Regio Hart van Brabant) en de klankbordgroep Seksworks, gevormd door (voormalig) sekswerkers uit Brabant. De Gemeente Tilburg is al langere tijd gericht op positieverbetering van sekswerkers. De beleidsadviezen uit dit onderzoek wil de gemeente gebruiken om sekswerkers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, enerzijds na de herstart van sekswerk op 1 juli en anderzijds als er mogelijk in de toekomst weer beperkende maatregelen van kracht zullen zijn. Ook werpt dit onderzoek licht op zaken die los van corona structureel niet goed zijn geregeld voor sekswerkers. Een deel van onze aanbevelingen zijn dus ook relevant om de positie van sekswerkers op de lange termijn te versterken.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: