In de lift

Cohortstudie naar de effecten van de Oranje Huis aanpak
PublicatiesGepubliceerd op: 21-04-21
Het Oranje Huis biedt opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld in een open, maar veilige omgeving, waarbij systeemgerichte hulp aan alle gezinsleden centraal staat. Het hoofddoel van de Oranje Huis-aanpak is het stoppen van huiselijk geweld in het gezin of de relatie en het creëren van de juiste omstandigheden om te werken aan veiligheid en herstel en het duurzaam stoppen van geweld.

In opdracht van de Blijf Groep heeft het Verwey-Jonker Instituut tussen 2016 en 2020 onderzoek gedaan naar de Oranje Huis-methodiek. Deze kenmerkt zich door een open setting en systeemgerichte aanpak. Wat zijn de effecten van deze aanpak op veiligheid, trauma en welbevinden van de cliënten?
Het onderzoek is gehouden onder Nederlandstalige cliënten van de Oranje Huizen in Alkmaar en Amsterdam (met en zonder kinderen). Zij hebben op drie meetmomenten, verspreid over anderhalf jaar, een vragenlijst ingevuld over het ervaren geweld (kwantitatief onderzoek).

Daarnaast is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn – na het 2e meetmoment – diepte interviews gehouden met een aantal cliënten en hulpverleners uit de Oranje Huizen. Ook is dossieronderzoek gedaan. Aanvullend onderzoek is gedaan onder cliënten van het Oranje Huis, die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en daardoor niet mee konden doen met het kwantitatieve onderzoek.

ISBN 978-94-6409-051-2
78 pag.
2021

Animatie Blijf Groep Oranje Huis

Met medewerking van

 • Katrien Bel
 • Esther Horrevorts
 • B. de Kruijf
 • A. Oas
 • S. Bouzya
 • Soukaina el Jaouhari
 • G. Alinaghi
 • S. Kahveci
 • R. Samsor
 • F. Barznge

Thema's

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: