Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken

UITGELICHT: lkjljlkjlk

Nieuws


Recente publicaties


Richtinggevend sociaalwetenschappelijk onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. We geven daarmee richting aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van onze opdrachtgevers. Onze experts zijn inhoudelijk sterke wetenschappers die een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden beheersen. Meer over ons...


Twitter