Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland

Een overzicht van trends en verklarende factoren
PublicatiesGepubliceerd op: 16-04-24
De mentale gezondheid van jonge vrouwen en tienermeisjes verslechtert. De invloed van Corona hierop is nog niet uitgedoofd, maar de verslechtering zette al eerder in en heeft onder andere met toegenomen prestatiedruk te maken. Discriminatie en het opgroeien met weinig geld zijn factoren die aandacht vragen als het gaat om de verklaring van onderlinge verschillen in mentale gezondheid, naast de al genoemde factoren, social media en middelengebruik.

In opdracht van de vaste commissie OCW van de Tweede Kamer heeft het Verwey-Jonker Instituut een overzicht gemaakt van trends en factoren die van invloed zijn op de mentale gezondheid van jongeren en studenten. Naast het rapport is er ook een factsheet verschenen met kerncijfers en de belangrijkste bevindingen.

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: