Vluchtelingen op weg naar werk

Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP)
Cases
VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) richt zich op de ondersteuning van statushouders richting de arbeidsmarkt en/of opleiding. Het huidige project VIP2 is een met Europese fondsen (AMIF) gefinancierd project en wordt uitgevoerd in alle vijf regionale stichtingen van VluchtelingenWerk Nederland.

 

Op verzoek van VluchtelingenWerk Nederland heeft het Verwey-Jonker Instituut een verkennend onderzoek gedaan naar de impact en de ervaringen met VIP2. Met als doel om  inzichten te verzamelen over de impact van VIP2 en hoe de aanpak ervaren wordt door betrokkenen (inclusief deelnemers).

Kwantitatief én kwalitatief onderzoek

Tijdens eerder onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut is al uitgebreid kwantitatief onderzoek gedaan naar de effecten van de voorganger van VIP2 (namelijk VIP1). Tijdens deze verkenning naar de impact van VIP2 hebben de onderzoekers documenten over de aanpak bestudeerd. Ook hebben zij dertien individuele diepte-interviews gehouden met betrokkenen: met vijf deelnemers, vier arbeidscoaches (van VluchtelingenWerk), twee gemeenten en twee werkgevers. Daarnaast is een groepsgesprek gehouden met drie projectleiders van VIP2.

Onderzoeker bij dit thema

  • Kirsten TinnemansOnderzoeker
Deel deze case op:

Enkele conclusies uit het rapport

 

  • Deelnemers hebben grote stappen gemaakt op weg naar werk of opleiding. Zij hebben beter zicht gekregen op de eigen talenten en wensen en hebben geleerd om zich te presenteren.
  • Deelnemers hebben dankzij hun deelname aan VIP een beter beeld gekregen van wat het werken in een bepaalde sector inhoudt en wat het vereist.
  • Deelnemers blikken positief terug op de individuele coaching, omdat zij het geleerde in de groepstrainingen daarbij konden toepassen en de coach de tijd had om hen te begeleiden.
  • Het opdoen van praktijkervaring heeft deelnemers geholpen bij het leren communiceren in het Nederlands, en bij het kennismaken met de Nederlandse werkcultuur.

De onderzoeksresultaten zijn voor ons heel bruikbaar. We zijn blij dat het onderzoeksrapport ons niet alleen meer vertelt over de tops maar ons ook tips geeft, waarmee we de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Shahiera Sharif- VluchtelingenWerk Nederland

De onderzoeksresultaten zijn voor ons heel bruikbaar. We zijn blij dat het onderzoeksrapport ons niet alleen meer vertelt over de tops maar ons ook tips geeft, waarmee we de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Shahiera Sharif- VluchtelingenWerk Nederland

Ook een onderzoek uit laten voeren?

  • Gerenommeerde onderzoekers
  • Methodologisch onderzoek met beproefde instrumenten
  • De nieuwste kennis binnen verschillende thema’s en domeinen
  • Een onafhankelijke perspectief op jouw vraagstuk
  • Samen op zoek naar de juiste onderzoeksvraag en praktische vertaling van de uitkomsten
We nemen snel contact met je op

Via onderstaande knop kom je direct in contact met een van onze medewerkers.

Offerte aanvragen