Mockingbird werkwijze in Nederland

Monitoring en evaluatie pilotjaar 2022 – 2023
PublicatiesGepubliceerd op: 15-04-24
Pleegzorg vormt een waardevolle oplossing voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Maar niet alle plaatsingen zijn even succesvol: ongeveer een kwart van de pleegouders stopt voortijdig. Mockingbird is een werkwijze om pleegzorgplaatsingen te stabiliseren en een veilige basis te bieden aan kinderen. Deze werkwijze is al succesvol gebleken in Engeland en de Verenigde staten. Eind 2022 is Mockingbird gestart met de eerste Nederlandse gezinnen. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde deze pilot.

Mockingbird richt zich voornamelijk op het versterken en ondersteunen van pleegouders en het bevorderen van onderlinge relaties tussen pleegouders, pleegkinderen, de eigen kinderen van pleegouders en de familie van het pleegkind. De kern van een Mockingbird constellatie wordt gevormd door de hubhome pleegouders, ervaren (voormalig) pleegouders die verschillende satelliet pleeggezinnen ondersteunen, versterken en met elkaar verbinden. Maandelijks organiseren de hubhome pleegouders activiteiten, en pleegkinderen kunnen er logeren.

Daarmee wordt ingezet op het bevorderen van een gevoel van gemeenschap en verbondenheid binnen de Mockingbird constellatie: ‘building an extended family’. Dit gedachtegoed is leidend geweest bij de inrichting van de pilot. Eerdere onderzoeken in de Verenigde Staten en Engeland tonen aan dat de Mockingbird werkwijze bijdraagt aan verbeterde stabiliteit in plaatsingen, meer ervaren steun en minder voortijdige uitval van pleegouders.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar de implementatie en mogelijke impact van de Mockingbird werkwijze onder de betrokkenen bij de eerste constellatie in de Nederlandse context, met een specifieke focus op monitoring en evaluatie.

Thema's

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: