Meer rust in het bestaan

Begeleiding bij groeiende bestaansonzekerheid van mensen met een arbeidsbeperking
PublicatiesGepubliceerd op: 28-03-24
Mensen met een arbeidsbeperking ervaren veel onrust door de groeiende bestaansonzekerheid. Vóór 2015 konden zij met een Wajong-uitkering of een Wsw-indicatie voor betaald werk vaak terecht bij een Sociale Werkvoorziening. Dat is met de Participatiewet veranderd; mensen met een arbeidsbeperking worden steeds meer richting regulier werk begeleid. Maar niet iedereen krijgt werk en ook niet iedereen kan voldoende uren maken om voldoende inkomen te verdienen. Dat geeft onrust in het bestaan, die zich ook voortzet in verminderd welbevinden op andere leefgebieden.

Het Verwey-Jonker Instituut deed tussen 2021 en 2024 onderzoek naar die onrust én naar de manieren om meer rust in het leven van mensen met arbeidsbeperkingen te creëren. Professionals en een informeel netwerk kunnen hierin veel betekenen. Ze zijn belangrijk om paniek te bezweren en vormen een alledaagse praktische en mentale steun.

In het rapport tekenen we de ervaringen van cliënten, naasten en professionals op in klantreizen. Daarnaast vertaalden we de ervaringen naar tips voor de professionele praktijk en naar signalen voor politiek en beleid.

In deze conclusies staan de links naar:

Zie ook:

Met medewerking van

  • Saskia Andriessen

Thema's

Deel deze publicatie op: