Opschaling van passende zorg voor vluchtelingen

Knelpunten en oplossingsrichtingen rond opschaling van kennis en innovatie binnen zorg en ondersteuning voor vluchtelingen
PublicatiesGepubliceerd op: 27-03-24
Het zorgaanbod in Nederland is voor veel vluchtelingen nog ingewikkeld en weinig toegankelijk. De kennis die ontwikkeld is om de zorg beter passend te maken voor vluchtelingen is versnipperd. Interventies voor deze doelgroep zijn meestal kleinschalig en worden vaak alleen lokaal aangeboden. In opdracht van ZonMw onderzocht het Verwey Jonker Instituut wat knelpunten en oplossingsrichtingen zijn voor het opschalen van de beschikbare kennis en ontwikkelde interventies in zorg voor vluchtelingen.

Naast literatuurstudie naar de gezondheidssituatie van vluchtelingen (asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden) en hun zorggebruik, hebben we in groepsinterviews gesproken met projectleiders van (zorg)interventies voor vluchtelingen en met sleutelpersonen/ ervaringsdeskundigen. Samen met een groep van experts op het gebied van zorg en/of vluchtelingen hebben we vervolgens oplossingsrichtingen en aanbevelingen geformuleerd.

In het rapport presenteren we een aantal strategieën die zorgaanbieders, interventieontwikkelaars en beleidsmakers kunnen gebruiken voor implementatie en opschaling van passende zorg voor vluchtelingen.

De resultaten van dit project worden door ZonMw gebruikt voor het vormgeven van een nieuwe ronde van het programma Zorg voor vluchtelingen.

Onderzoekers

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: