Effectonderzoek Peutercollege

Cases
Het Peutercollege was opgezet met het idee dat peuters met een verhoogde kans op achterstanden bij de start van het basisonderwijs, baat hadden bij een intensievere aanpak.

Stichting De Verre Bergen en de Bernard van Leer Foundation hebben deze aanpak vijf jaar gefinancierd. Tweejarige peuters kregen vijf dagdelen een Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-aanbod, driejarigen kregen een aanbod van negen dagdelen. Daarnaast bood het Peutercollege een doorlopende leerlijn met een professioneler team en had het meer aandacht voor ouderbetrokkenheid en de omgeving van het kind. De vorderingen van de 84 kinderen die het Peutercollege bezochten, zijn daarom door onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut vergeleken met kinderen die een regulier VVE-programma volgden, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf of een peuterschool.  

Effectonderzoek in de praktijk

Dit effectonderzoek van het Verwey-Jonker Instituut geeft antwoord op de vraag wat de meerwaarde is van deelname aan het Peutercollege voor de ontwikkeling van jonge kinderen, in het bijzonder voor peuters met achterstanden. In dit onderzoek zijn de resultaten van deelname aan het Peutercollege geanalyseerd door de kinderen die deel genomen hebben aan het programma te vergelijken met kinderen die aan een reguliere vorm van VVE deelnamen. Met gevalideerde instrumenten zijn de ontwikkelingspatronen over een vierjarige periode bekeken en met moderne analyse technieken zijn de effecten onderzocht.  

Onderzoeker bij dit thema

  • Harrie JonkmanSenior onderzoeker
Deel deze case op:

Conclusie

Zulke meerjarige onderzoeken op experimentele basis zijn belangrijk, omdat alleen zo is vast te stellen of een aanpak werkt of niet. Stichting De Verre Bergen heeft hierop de afgelopen jaren vaker met het Verwey-Jonker Instituut samengewerkt, vertelt Floris Noordhoff. Het Peutercollege kende een aantal tegenslagen. Zo was de inbedding van het Peutercollege in scholen niet altijd eenvoudig en ook het vinden van de juiste doelgroep bleek een ingewikkelde opgave. Tegenslagen zijn ook onvermijdelijk wanneer je zulk onderzoek in de dagelijkse wereld van pedagogische medewerkers,  ouders en kinderen uitvoert. Ondanks de tegenslagen gaven ouders aan zeer tevreden te zijn over Het Peutercollege. Ook de financiers en onderzoekers van het Peutercollege vinden de ervaringen die uit het effectonderzoek kwamen waardevol. Met name doordat meerjarig onderzoek in aandachtswijken naar de effecten van VVE op kinderen met taalachterstanden vrij zeldzaam is in Nederland. Zoals Noordhoff concludeert: Zulk onderzoek maakt zichtbaar welke randvoorwaarden een belangrijke rol spelen bij de intensivering van voorschoolse educatie’.  

Lees hier de volledige publicatie

Als je programma’s financieel en bedrijfsmatig ondersteunt, moet je weten of ze werken. Dat vinden wij heel belangrijk en daarom vinden wij effectonderzoek ook zo belangrijk

Floris Noordhoff, onderzoeksmanager bij Stichting De Verre Bergen

Als je programma’s financieel en bedrijfsmatig ondersteunt, moet je weten of ze werken. Dat vinden wij heel belangrijk en daarom vinden wij effectonderzoek ook zo belangrijk

Floris Noordhoff, onderzoeksmanager bij Stichting De Verre Bergen

Effectonderzoek

We doen op alle mogelijke manieren aan effectonderzoek (zie ook andere methoden). Meer in het bijzonder streven we indien mogelijk naar een zo hard mogelijke effectmeting van interventies. Bij voorkeur gaat het dan om zogenoemde ‘randomized contol trials’ (de beste maat voor het meten van effecten). In sociale praktijken zijn deze niet altijd mogelijk. Wij maken dan ook vaak gebruik van aanvullende technieken om zo dicht mogelijk bij objectief aantoonbare resultaten te komen. een voorbeeld is Triple P Teens waar de effecten van de interventie ten aanzien van de opvoedingsvaardigheden van de ouders en daarmee op de ontwikkeling van de kinderen onderzocht zijn met een Quasi experimenteel onderzoeksdesign.

Ook een onderzoek uit laten voeren?

  • Gerenommeerde onderzoekers
  • Methodologisch onderzoek met beproefde instrumenten
  • De nieuwste kennis binnen verschillende thema’s en domeinen
  • Een onafhankelijke perspectief op jouw vraagstuk
  • Samen op zoek naar de juiste onderzoeksvraag en praktische vertaling van de uitkomsten
We nemen snel contact met je op

Via onderstaande knop kom je direct in contact met een van onze medewerkers.

Offerte aanvragen