Onderzoeksgroepen

Lees meer over de onderzoeksgroepen in het Verwey-Jonker Instituut

Belangrijke focus van deze onderzoeksgroep is de veiligheid en leefbaarheid van de buurt, de bescherming tegen huiselijk geweld, de vermaatschappelijking van de sport en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. We helpen bij de zoektocht naar de effectiviteit van interventies en onderzoeken de maatschappelijke kosten en baten van een aanpak.

Veel initiatieven blijken gebaat wanneer de werkzame elementen en principes helder beschreven kunnen worden. En bestuurlijk blijft het relevant een gekozen aanpak te evalueren. Onze onderzoekers treden regelmatig op als adviseur, geven lezingen en leiden een debat. Het instituut voelt zich niet gebonden aan wetenschappelijke disciplines, maar benut wel die kennis.

We trekken of participeren in kenniswerkplaatsen, living labs en lerende netwerken. We ondersteunen vernieuwende initiatieven, ontsluiten databestanden en helpen met ons onderzoek richting te geven aan werkprocessen. De kern van ons onderzoek draait om het meedenken per situatie. Voor meer informatie over eerdere publicaties en de mogelijkheden voor onderzoek kunt u contact opnemen met het hoofd van de onderzoeksgroep: dr. Freek de Meere.

Regelmatig brengen we het algehele welzijn van kinderen en jongeren in kaart, vaak tegen de achtergrond van de transitie en transformatie in het jeugddomein. We onderzoeken de vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie van de jeugd, en de wijze waarop professionele organisaties en gemeenten, maar ook vrijwilligers en informele organisaties, hen begeleiden en ondersteunen.

Voor gemeenten brengen we in beeld hoe de transitie en transformatie in het jeugddomein en de daaraan gerelateerde domeinen in het sociaal beleid verlopen. Op het terrein van opvoeding kijken we onder meer naar de vraag wat er moet gebeuren als de opvoeding niet vlekkeloos verloopt. In hoeverre kunnen overheden, professionele organisaties en sociale netwerken ouders ondersteunen? En hoe gaan instanties met een pedagogische verantwoordelijkheid om?

We doen ook onderzoek naar de samenwerking tussen het onderwijs en partijen die bij opvoeding en opgroeien betrokken zijn. Een belangrijk thema in onze onderzoeken is de preventie en effectieve aanpak van kindermishandeling. Voor meer informatie over eerdere publicaties en de mogelijkheden voor onderzoek kunt u contact opnemen met het hoofd van de onderzoeksgroep: dr. Frouke Sondeijker.

De afgelopen decennia heeft de Nederlandse verzorgingsstaat zich ontwikkeld tot een participatiesamenleving. Dit vraagt om gekanteld sociaal beleid en een andere manier van werken voor professionals. Wij spelen hier op in met onderzoek naar integraal maatwerk in het sociale domein. Dat doen we zowel via evaluatieonderzoek als via onderzoek naar vernieuwende projecten en werkzame elementen.

We voeren zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses uit, maar altijd met aandacht voor de verschillende perspectieven uit de samenleving (burgers, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers). Voor meer informatie over eerdere publicaties en de mogelijkheden voor onderzoek kunt u contact opnemen met het hoofd van de onderzoeksgroep: dr. Monique Stavenuiter.