Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

  • Diversiteit: Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie
  • Decentralisaties: De zoekende praktijk van de ambtenaar 3.0
  • Seksueel en huiselijk geweld: Oratie Majone Steketee: De olifant in de (kinder)kamer
  • Armoede: Leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond
  • Diversiteit: Bezorgdheid en veerkracht. Nederlanders over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving

Richtinggevend sociaalwetenschappelijk onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. We geven daarmee richting aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van onze opdrachtgevers. Onze experts zijn inhoudelijk sterke wetenschappers die een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden beheersen. Meer over ons...


Twitter