Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

  • Coronadossier: Impact van corona op de moeders van Overvecht
  • : Corona en huiselijk geweld
  • Coronadossier: #nietjouwschuld campagne Centrum Seksueel Geweld
  • Coronadossier: Enquête: de invloed van coronamaatregelen op de vaderschapsrol
  • Diversiteit: Duldung: Nadere verkenning maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in Duitsland

Richtinggevend sociaalwetenschappelijk onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. We geven daarmee richting aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van onze opdrachtgevers. Onze experts zijn inhoudelijk sterke wetenschappers die een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden beheersen. Meer over ons...


Twitter