Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

  • Decentralisaties: De zoekende praktijk van de ambtenaar 3.0
  • Seksueel en huiselijk geweld: Oratie Majone Steketee: De olifant in de (kinder)kamer
  • Armoede: Leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond
  • : Hoe denken Nederlandse jongeren over hun toekomst?
  • Seksueel en huiselijk geweld: Behoeften en bescherming van slachtoffers partnergeweld

Richtinggevend sociaalwetenschappelijk onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. We geven daarmee richting aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van onze opdrachtgevers. Onze experts zijn inhoudelijk sterke wetenschappers die een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden beheersen. Meer over ons...


Twitter