Weerbaarheid tegen stagediscriminatie: hoe docenten op het mbo hun studenten (kunnen) voorbereiden

Literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 10-07-24

Stagediscriminatie in het mbo is een hardnekkig probleem, tonen verschillende onderzoeken aan. Daarom zijn er meerdere initiatieven en acties uitgezet om dit tegen te gaan. Zo is er een stagepact Mbo 2023-2027 gesloten door mbo’s, werkgevers en de rijksoverheid. Daarin staat onder andere dat studenten in de stagebegeleiding voorbereid worden op mogelijke stagediscriminatie. Ook docenten moeten studenten informeren over hoe je mogelijke stagediscriminatie kunt herkennen. Hoe doe je dat zodat studenten weerbaar worden? Lees de tips uit het KIS-rapport.

Steeds meer mbo’s zetten zich in voor de aanpak van stagediscriminatie Als docent kan het lastig zijn om het onderwerp bespreekbaar te maken. Want als je de studenten gaat waarschuwen dat zij te maken kunnen krijgen met stagediscriminatie, kan dit mogelijk juist tot stress leiden waardoor ze meer gespannen aan hun stage beginnen. Daarom heeft KIS onderzoek gedaan naar hoe docenten dit kunnen aanpakken.

Het onderzoek richtte zich op de volgende vragen: Hoe kunnen docenten in hun lessen over stages aandacht besteden aan stagediscriminatie, zonder dat het bij de studenten tot stress of andere gezondheidsklachten leidt? En hoe kun je de studenten beschermen of weerbaar maken tegen de mogelijke schadelijke gevolgen van (stage)discriminatie? Om dit te beantwoorden, hebben de KIS-onderzoekers allereerst meer dan 150 (internationale) wetenschappelijke studies bekeken over wat gezonde en minder gezonde copingstrategieën zijn. Copingstrategieën zijn manieren om te reageren op discriminatie of de dreiging ervan. Vervolgens zijn er 12 interviews afgenomen met docenten en 5 focusgroepen gehouden met in totaal 25 studenten van het mbo. Zowel de docenten als de studenten komen van verschillende mbo-instellingen verspreid over Nederland, zijn betrokken bij verschillende opleidingen en bij verschillende niveaus en leerjaren. Op basis van deze inzichten heeft KIS een aantal concrete tips geformuleerd voor mbo-docenten en -scholen die willen zorgen dat hun studenten weerbaar op stage gaan.

Thema's

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: